Karin Molin

Auktoriserad socionom, ICF coach.
Livscoach, utbildare i lösningsfokuserat förhållningssätt, handledare i sorgbearbetning, ” hyrsocionom”

Vem är jag:

Karin Molin, auktoriserad socionom, ICF coach.
Livscoach, utbildare i lösningsfokuserat förhållningssätt, handledare i sorgbearbetning, ” hyrsocionom”,
Jag har verkat som socionom sedan 1991. Mina år inom yrket har präglats av ständig fortbildning och fördjupning inom den lösningsfokuserade arbetsmodellen och coaching såväl inom offentlig sektor; skola, socialtjänst, sjukvård samt inom den privata företagarsfären.
Jag har många års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, huvudsakligen inom barn och familj, men även familjerätt, missbruksvård mm, både på myndigheten och i behandlarrollen.
Jag har drivit mitt företag KM Coaching & Personlig Utveckling sedan 2003. Jag har varvat konsultuppdrag inom socialtjänsten med perioder med uppdrag som utbildare inom lösningsfokuserat förhållningssätt.
Jag vill med ett helhetstänkande medverka till att människor mår bra i kropp och själ, tror på sig själva, har balans i livet, hittar sina mål och når sin fulla potential. Förändringsarbete från individ- till grupp- till organisations till samhällsnivå.

Sessioner:

För offentlig verksamhet, företag, organisationer mm med hela Sverige som upptagningsområde
·  Utbildning till personalgrupper i lösningsfokuserat förhållningssätt, från nybörjarnivå till avancerad nivå då vi skickligt och flexibelt använder oss av de olika samtalsverktygen som ingår i metodikens verktygslåda.
·  Handledning och metodutveckling i lösningsfokuserat förhållningssätt
·  Medverkan vid planeringsdagar, inspirationsdagar och liknande där vi på ett strukturerat sätt sätter upp mål, samt klargör genomförande och utvärdering
·  Konsultationer i utmanande individärenden, det svåra samtalet
·  Gruppcoaching, hur får vi gruppen att gå åt samma håll?
·  Lösningsfokuserad konflikthantering
·  ” Mångsysslande hyrsocionom” för kortare och längre uppdrag såväl inom myndighetsutövning samt som behandlingsinsats.
·  Individuell coaching/ stöd till enskilda medarbetare
·  Rehabstöd, vi kartlägger friskfaktorer och vägen till förbättrad hälsaFör privatpersoner:

Behöver du någon att prata med? Har du kört fast och vill ha hjälp att komma vidare? Hittar du inte dina mål i livet eller vilka steg du ska ta för att nå dem? Är du och din partner på glid från varandra eller har du konflikter med din tonåring? Brottas du med bekymmer och fastnar i ältande och oro? Är din självkänsla svag och känner du dig mycket sämre och mindre värd än alla andra?
Jag erbjuder dig samtalsstöd / coaching med ett stärkande, skuldavlastande och uppmuntrande sätt att prata. Tillsammans hjälps vi åt att hitta det som är viktigt för just dig, just här och nu för att du ska må bra och nå dit du vill. Samtalen är framåtriktade dvs vi tittar mer på hur du vill ha det framåt än hur du har det nu.

Jag erbjuder:

Kontakt:

Karin Molin
Mobil: 070- 397 88 62
E-mail: karin@kmcoaching.nu
Hemsida:Kmcoaching.nu