KROPPSTERAPI
m. Siri Hultkrantz

Totum Kroppsterapi är en holistisk behandlingsform som ser till både din kropp och din mentala
hälsa.
Genom avslappning i hela vårt system kan vi komma i kontakt med orsaken till symtomen, hjälpa
kroppen till självläkning och en mer balanserad och harmonisk tillvaro.
Om vi exempelvis lever med en ihållande stress, är vårt nervsystem så pass aktivt att det
sympatiska nervsystemet som verkar lugnande på kroppen, är ur balans. Detta i sin tur medför att
andningen ofta blir ytlig och smärta och stelhet kan uppstå i muskler, leder eller buk. Genom att
aktivt arbeta med att pulsera kroppen, arbeta med in och utandning, kan vi sänka stressnivåerna i
kroppen och hormonnivåer kan regleras.

Vi har så mycket lättare att frigöra oss från gamla blockeringar om vi tillåter oss att andas på djupet
och möta det som är inlåst i kropp och sinne. Ibland bär vi med gamla vanor som inte är oss till
gagn och där kan kroppsterapin öppna upp för mer konstruktivitet i våra liv.

• Lugnande av nervsystemet
• Aktivering av lymfsystemet
• Djupgående massage
• Akupressur
• Zonterapi
• Samtal

60 min 550kr
75 minuter 650kr

Kontakt:
Siri Hultkrantz
Mobil: 073 979 27 65
Email: lindasirimaria@gmail.com
Fb: Siri Hultkrantz