Play Full Hearts

VAD ÄR ”PLAY FULL HEARTS”?

“Play Full Hearts–kvällarna” är en vacker mix av sprituell musik och det vi kallar heartmeetings - små kärleksfulla övningar som för dig närmre dig själv och andra. Namnet Play Full Hearts betyder "spela-hjärtat-fullt" och det är det vi gör: fyllar oss med positiv musik som gör gott!

Play Full Hearts är event där vi bjuder in olika inspirerande musiker för att komma och spela musik från hjärtat. I bland spelar våra musiker ”bhajans” andra gånger egna "sing-a-song-writer-låter". Ordet “bhajan” kommer från Indien och betyder att man sjunger mantran genom att upprepa strofer om och om igen. Ett mantra är en mening som bär med sig en vibration som verkar avslappnande och balanserar på vårt inre. Att sjunga bhajans kan också kallas att "chanta". Chanting är en uråldrig metod för hälsa och välmående.
Sångerna handlar om kärlek och samhörighet. Dessa mantras är enkla och kan vara på olika språk. När vi sjunger ”bhajans” i samband med Play Full Hearts är det inte knutet till en speciell religion eller filosofi. Intentionen är att få en hängiven relation med musiken och med varandra.
På Play Full Hearts finns det stora möjligheter att möta andra med ett öppet hjärta i små övningar som vi kallar ”heart-meetings”. Tillsammans skapar vi en gemenskap där alla kan vara med. Du behöver inga speciella förutsättningar för att delta.
Arrangemangen är på en blandning av danska, svenska och engelska.
Det brukar komma mellan 25-60 personer - barn är välkomna och det finns möjlighet att äta tillsammans innan eventet går i gång. Kolla alltid upp tider med mera för det specifika event du vill komma på eftersom vi i bland ändrar lite på strukturen:)
På kvällen kan barnen vara med och sjunga och lyssna eller de kan leka i ett rum sidan om. Vi brukar ibland visa en film för barnen under kvällen –  i övrigt är det dator och telefonfri zon för barnen, tack.

Kommande Play Full Hearts events hösten 2022:

Nya datum är på väg!