ORTOBIONOMI
m. Gunilla Sundberg
Detta är en form av stretchningsteknik som korrigerar snedställt bäcken och svanskota.                
Ortobionomi 30 min: 300 kr
Kontakt

Gunilla 
Mobil: 073-0509791
Email: gunilla.reflexologen@gmail.com
Hemsida: www.reflexologen.webnode.se