REGRESSION                 
m. Johanna Stjärndahl
Under en regression går vi tillbaka till den händelse som påverkar dig mest i ditt liv just nu. Olika händelser i ditt förflutna, antingen det är i ditt nuvarande liv eller i ett tidigare liv kan påverka dig på ett hämmande vis och sätta sig som blockeringar som hindrar dig att leva ditt liv fullt ut. Kanske är det så att du gett bort din kraft och måste hitta den igen. Kanske har du ett beteende som du inte förstår som du vill gå djupare in i förståelse kring det.
Tid 1,5-3 timmar.
Pris:1500:-

Kontakt

Johanna
Mobil: 0733-100045
E-mail: info@stjernhemdesign.se
Hemsida: www.stjernhemdesign.se